• 23 พฤษภาคม 2018, 12:39:44 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ ประจำสายตรวจที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (อ่าน 43 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ittipan1989

  • บุคคลทั่วไป
Permalink AbsoluteClub.Net : จำหน่ายแนวข้อสอบ ประจำสายตรวจที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โหลดแนวข้อสอบ นายทหารพัฒนากำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นายทหารเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบระบบ
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- เทคโนโลยีเว็บไซต์
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์
- ระบบจำนวนและการแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร( (เลขฐาน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ประจำแผนกวิศวกรรมสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- โครงสร้างของเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Construction)
- การสร้างเส้นใยนำแสงจากแท่งแก้วพรีฟอร์ม
- ชนิดของเส้นใยนำแสง
- คุณสมบัติเฉพาะของเส้นใยนำแสง
- การเดินทางของแสงในเส้นใยนำแสง
- ขนาดมาตรฐานของเส้นใยนำแสง
- เนื้อวัสดุของเส้นใยนำแสง
- จุดเด่นของเส้นใยนำแสง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ประจำแผนกวิศวกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

 
- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับของสภาวิศวกร
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- เครื่องจักรกลไฟฟ้า
- การออกแบบระบบไฟฟ้า
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ประจำสายตรวจที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- การบัญชีขั้นต้น
- ระบบบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน
- การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ
- การพัฒนาระบบงานคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ประจำแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
https://3.bp.Fuck.com/-RiUwjm9ypfE/V2pLa6skO1I/AAAAAAAAADo/v3RdPuOBGEUyo7NkH3rPaNKLyNMb3aSmgCKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- แบบจําลองตามแนวทางเชิงโครงสร้าง (Structured Analysis)
- แบบจําลองตามแนวทางเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis)
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูล (Database system)
- ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ( (Relational Database)
- ความสัมพันธ(ระหว่างตาราง (Relationships)
- ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
- การออกแบบฐานข้อมูลแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
- การทํารีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
- การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ภาษา Structure Query Language (SQL)
- อัลกอริทึม (Algorithm)
- ซูโดโค้ด (Pseudocodes)
- การเขียนผังงาน (Flowchart)
- ผังงานระบบ (System Flowchart)
- ผังโปรแกรม (Program Flowchart)
- ทดสอบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เข้าดูยูทูบสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

https://youtu.be/MKuJWpB-SOs
https://3.bp.Fuck.com/-sRVhiMcMyTw/Vx3Uj0s_IXI/AAAAAAAAADY/ldf139XvzPcLmgaNEWEAUw6pDei7Wpm6QCKgB/s640/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88++..jpg

https://3.bp.Fuck.com/-APGSn_RrOsw/Vx3UhMjWvOI/AAAAAAAAADc/2PIv5G732KcdGiq620c64xndQZk44sx3wCKgB/s640/Untitled-2.jpg
https://3.bp.Fuck.com/-XrUq4nyQAg4/Vx3UeRmbctI/AAAAAAAAADQ/mJ9bi8DB8vclU2Wtw8tO-pkE_oxZzL3BQCKgB/s640/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.jpg
https://2.bp.Fuck.com/-RTWE42TLwSU/Vx3UiHcpHTI/AAAAAAAAADY/64svkzJ6LC0LLfwHB2taXWX3jwmWSA3dgCKgB/s640/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B5.jpg
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นายทหารพัฒนากำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Tags : แนวข้อสอบ  ประจำแผนกวิศวกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 
แชร์บทความ...
โค้ดแบบ forum
(BBCode)
โค้ดแบบ site/blog
(HTML)


จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ) กรมหม่อนไหม

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 36
กระทู้ล่าสุด 29 พฤษภาคม 2016, 04:59:54 AM
โดย ittipan1989
จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 40
กระทู้ล่าสุด 28 มิถุนายน 2016, 01:01:52 AM
โดย ittipan1989
จำหน่ายแนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 46
กระทู้ล่าสุด 13 กรกฎาคม 2016, 04:13:39 PM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบ{โหลดแนวข้อสอบ|แนวข้อสอบ|คู่มือเตรียมสอบ|แจกฟรีแนวข้อสอบ|จำหน่ายแนวข้อสอบ

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 49
กระทู้ล่าสุด 20 กรกฎาคม 2016, 05:58:22 AM
โดย ittipan1989
จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานควบคุม กรมคุมประพฤติ

เริ่มโดย Posthizzt555

ตอบ: 0
อ่าน: 9
กระทู้ล่าสุด 03 สิงหาคม 2017, 10:13:47 AM
โดย Posthizzt555
Back to top