• 22 มิถุนายน 2018, 02:51:45 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  (อ่าน 50 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ittipan1989

  • บุคคลทั่วไป
Permalink AbsoluteClub.Net : รวมแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทุกตำแหน่ง
https://1.bp.Fuck.com/-3c2JgcaOGlg/V0lNY0x4-kI/AAAAAAAAAEQ/GQxDA3IaytAq5j5KEHx_EPwY1Mz0mxRZgCKgB/s640/Untitled-3.jpg

แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2498
2.วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม
3. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตอบ http://www.phuketcity.org/
4.ชื่อภาษาอังกฤษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตอบ Phuket Provicial Administrative Organization
5.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์
6.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายธีระ เจี่ยสกุล

7.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีกี่ข้อ
ตอบ 8 ข้อ
8.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้อ 1 คือ
ตอบ ส่งเสริมสาธารณสุขในชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์
9.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้อ 2 คือ
ตอบ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
10.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้อ 3 คือ
ตอบ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกันในจังหวัด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
https://4.bp.Fuck.com/-zEx9s7CMRGQ/V0lNZyVTIzI/AAAAAAAAAEQ/Ej6FahrAYUABXHnYFJafO1AAh_zZHjgyACKgB/s640/2.jpg
- แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
-ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
-ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
-แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
https://4.bp.Fuck.com/-zEx9s7CMRGQ/V0lNZyVTIzI/AAAAAAAAAEQ/Ej6FahrAYUABXHnYFJafO1AAh_zZHjgyACKgB/s640/2.jpg

 
- แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์
- กำเนิดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
- การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
- คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
- การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การวางแผนประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต[/size][/b]
https://4.bp.Fuck.com/-zEx9s7CMRGQ/V0lNZyVTIzI/AAAAAAAAAEQ/Ej6FahrAYUABXHnYFJafO1AAh_zZHjgyACKgB/s640/2.jpg

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ เขียนแบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
- แนวข้อสอบ พื้นฐานวิศวกรรม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต[/size][/b]
https://4.bp.Fuck.com/-zEx9s7CMRGQ/V0lNZyVTIzI/AAAAAAAAAEQ/Ej6FahrAYUABXHnYFJafO1AAh_zZHjgyACKgB/s640/2.jpg

- แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
-กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
-การควบคุมการก่อสร้าง
-ความรู้ด้านอุทกวิทยา
-แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง ชุด 2
-แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง
-แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
-แนวข้อสอบนายช่างโยธา
-แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อสร้าง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
https://1.bp.Fuck.com/-zEx9s7CMRGQ/V0lNZyVTIzI/AAAAAAAAAEI/nhP497s7YXMq9nFB57DzFPAOqwSLVtJUQCKgB/s640/2.jpg

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
- ถาม – ตอบ เกี่ยวกับห้องสมุด
- ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
- แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


เข้าดูเพจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เข้าดูยูทูบสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

https://youtu.be/vDMrkCpFpDs
https://4.bp.Fuck.com/-mjcMI0wcfyo/VwyRlaKtIDI/AAAAAAAAJb0/YQCshlaSshkVtJrzwpYaydOsuMo2n7ukACKgB/s640/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg

https://3.bp.Fuck.com/-ksS_VHhjShs/VwyRkNB8eRI/AAAAAAAAJb0/Etbz3BYaOXg8qT-uFn95y4v1WlnOv6O3wCKgB/s640/Untitled-2.jpg

https://3.bp.Fuck.com/-e8MBt1VJ_pk/VwyRmz394XI/AAAAAAAAJb0/Debk1urGHwwZIyZB6gN3rM3nnRcQHxRrwCKgB/s640/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B5.jpg
https://4.bp.Fuck.com/-J-MAJ-Hr_nU/VwyRmVZfrHI/AAAAAAAAJb0/zaWFTbDChAI54AddYrnIa3E1Zn0JIS2bACKgB/s640/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.jpg
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Tags : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,จำหน่ายแนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.- ปวท.-ปวส.)องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 
แชร์บทความ...
โค้ดแบบ forum
(BBCode)
โค้ดแบบ site/blog
(HTML)


แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 37
กระทู้ล่าสุด 13 มิถุนายน 2016, 06:26:28 PM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 33
กระทู้ล่าสุด 16 มิถุนายน 2016, 04:31:52 AM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 41
กระทู้ล่าสุด 18 มิถุนายน 2016, 02:23:22 PM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 37
กระทู้ล่าสุด 18 มิถุนายน 2016, 02:26:48 PM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 39
กระทู้ล่าสุด 23 มิถุนายน 2016, 03:40:32 PM
โดย ittipan1989
Back to top