• 20 กรกฎาคม 2018, 02:33:12 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: จัดเต็ม แนวข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 59  (อ่าน 123 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ittipan1989

  • บุคคลทั่วไป
จัดเต็ม แนวข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 59
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2016, 05:07:31 AM »
Permalink AbsoluteClub.Net : จัดเต็ม แนวข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 59


ข้อสอบ ก.พ. ใหม่ล่าสุด 2559

http://forum.eduzones.com/images/board/20160224-1456291155.9458-9.jpg

 

-ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก new
-ข้อสอบเก่า_กพ_2554__(จากสนามสอบจริง)new
-ข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
-แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ
-แนวข้อสอบ Conversation       
-แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
-แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
-แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
-แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบภาค ก กพ 53 ความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบภาษาไทย
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
- ประทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่  19  กันยายน  2549
- การปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ คือ  พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน
- การปฏิรูปการปกครองได้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่ 17  มีทั้งหมด  39 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่     
      1 ตุลาคม 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก จำนวนไม่เกิน 250 คน  อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ฯ 
     โดยทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร   วุฒิสภา และรัฐสภา
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้
    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียพ้นจากสมาชิกภาพ โดยมติที่ประชุม 2 ใน 3
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เข้าชื่อเสนอญัตติอภิปรายซักถามคณะรัฐมนตรีได้
    แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่ได้
- ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) คณะองคมนตรี  ประกอบด้วยประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน
       ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี  ประธานองคมนตรี
       เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี    การพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
- คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก จำนวนไม่เกิน 35 คน

http://forum.eduzones.com/images/board/20160224-1456291197.3199-1.jpg

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว ข้อใดเป็นคำอ่านที่ถูกต้อง
1. “ประวัติศาสตร์”
ก. ประ – วัติ – ติ – สาด                     ข. ประ – หวัด – ติ – สาด*
ค. ประ – หวัด – สาด                         ง. ประ – วัด – สาด
2. “ผลิตภัณฑ์”
ก. ผะ – หลิ – ตะ – พัน                      ข. ผะ – หลิด – ตะ – พัน*
ค. ผลิด – ตะ – พัน                            ง. ผลิด – พัน
3. “ปรัชญา”
ก. ปรัด – ยา*                                      ข. ปรัด – ชะ – ยา
ค. ปะ – รัด – ชะ – ยา                         ง.  ปะ – หรัด – ชะ – ยา
4.ตัวย่อ “ศธ” อ่านคำเต็มที่ถูกต้องว่าอย่างไร
ก. สึก – สา – ทำ                                ข. สึก – สา – ทิ – กาน*
ค. สาด – สะ – นะ – ทำ                     ง. สา – ทา – สะ – นะ – สุก
5. “จรดพระมังคัล”
ก. จะ – รด – พระ – นัง –คัน             ข. จด – พระ – นัง – คัน
ค. จะ – หรด – พระ – นัง – คัน*        ง. จรด – พระ – นัง – คัน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำเดียว
1. “นอนหลับทับสิทธิ์”
ก.ไม่มีสิทธิ์                                       ข.ไม่แสดงหน้าที่ของตน
ค.ไม่เอาใจใส่ ใช้สิทธิ์ที่ตนมี*            ง.ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ์
2. คำใดที่มีความหมายแตกต่างไปจากคำอื่น
ก.กรุณา           ข.เมตตา          ค.สงสาร         ง.ชมเชย*
3. เธอทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความหมายตรงข้ามกับคำใด
ก.รอบคอบ*    ข.เลิ่นเล่อ         ค.สะเพร่า        ง.ประมาท
4. เขาเป็นคน ขี้ตืด อย่างมาก
ก.เห็นแก่ตัว     ข.เห็นแก่ได้     ค.ละโมบ         ง.ตระหนี่เหนียวแน่น*
5. “เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน” เข้าลักษณะใด
ก.ศรศิลป์ไม่กินกัน                            ข.ยุให้ตำรำให้รั่ว*
ค.ถึงพริกถึงขิง                                   ง.คดในข้องอในกระดูก
 
เก็งข้อสอบเน้นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว แนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วไฟล์ PDF ในราคาเพียง 388 บาท เป็นเล่ม 688 จัดส่ง ems ฟรี !!!!!!!!!!!!

สนใจติดต่อสอบถาม
Tel. 083-3328891
LINE :: earthquakebkk
MAIL :: kewinlove01@gmail.com

http://forum.eduzones.com/images/board/20160224-1456289704.15-7.jpg

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

*เพิ่มเติมข้อสอบความรู้รอบตัว
-  ที่ไหนในประเทศไทยเห็นพระอาทิตย์ก่อนใคร= (อ. ตากใบ นราธิวาส)
-  ไม้ตัดดอกเขตหนาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร= (ดอกกุหลาบ)
-  ต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์คืออะไร= (มะพร้าว)
-  ทะเลใหญ่ที่สุดในโลกคือแห่งใด= (ทะเลจีนใต้)
-  การเดินตบเท้าของทหารมีครั้งแรกในกองทัพของประเทศใด= (อังกฤษ)
-  ผลผลิตอะไรทำให้เวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต้= (น้ำมัน)
-  เทศกาลดื่มเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร=(ออกโทเบอร์ เฟสต์ นครมิวนิก เยอรมนี)
-  อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด= (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)
-  นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร= (อคิมีดีส)
- ใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรก= (วอล์ท ดีสนีย์)
http://forum.eduzones.com/images/board/20160131-1454229072.4436-4.jpg
**[[แจกฟรี]] แนวข้อสอบ   เฉลย กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด 2559
****แนวข้อสอบ การปะปานครหลวง กปน. ตามมาดูได้เลย !!!!!!
-- แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร 2559 ใหม่ล่าสุด
-- แนวข้อสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก 2559 287 อัตรา
-- [[แจกฟรี ]] สรุป   ข้อสอบ   เฉลย (กฟผ.) แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 689 อัตรา ใหม่ล่าสุด 2559
-- [[แจกฟรี]] แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ 841 อัตรา ปี 59
-- แนวข้อสอบ ((ครู กทม.)) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
-- แนวข้อสอบ กรมธนารักษ์ ใหม่ล่าสุด 2559
-- แนวข้อสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใหม่ล่าสุด 2559
-- แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด 2559
 
** พิเศษเข้าไปกดไลค์เพจรับส่วนลดทันที 10 บาท   กดแชร์ลดเพิ่มอีก 10 บาท รวม 20บาท เพียงแสดงรูปภาพนี้ **

http://forum.eduzones.com/images/board/20160209-1454995569.26-3.JPG


 
แชร์บทความ...
โค้ดแบบ forum
(BBCode)
โค้ดแบบ site/blog
(HTML)


จัดเต็ม รวมข้อสอบ กองทัพเรือ พนักงานบริการ ฉบับสมบูรณ์ 2559

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 77
กระทู้ล่าสุด 03 มีนาคม 2016, 10:40:34 AM
โดย ittipan1989
แม่นๆแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด 2559

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 72
กระทู้ล่าสุด 18 เมษายน 2016, 04:50:36 AM
โดย ittipan1989
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า : 00484

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 147
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2016, 02:58:23 AM
โดย ittipan1989
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า : 00484

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 118
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2016, 11:21:38 PM
โดย ittipan1989
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมชลประทาน

เริ่มโดย ittipan1989

ตอบ: 0
อ่าน: 113
กระทู้ล่าสุด 04 พฤษภาคม 2016, 01:27:31 AM
โดย ittipan1989
Back to top